رویدادها

شریک تجاری خانواده بزرگ یک تیم، یک رؤیا
در این بخش به راحتی می‌توانید رویداد مورد نظر را انتخاب کرده و در ادامه مطلب، اطلاعات و موارد مورد بررسی در سمینار را مشاهده کرده و بلیط آن را تهیه کنید.

کمپ آموزشی و تفریحی رامسر

ویژه رده مدیران به بالا

فهرست